Polityka prywatności

RODO

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest HAD Imperium z siedzibą w ul. Cegielniana 76, 97-400 Bełchatów, NIP 7692040544, REGON 101414858 („Administrator). Bezpośrednie dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: had.pl zakładka Kontakt.
 2. Państwa dane osobowe, są przetwarzane przez Administratora w celu :
  • prezentowania Państwu kompleksowej oferty w zakresie usług i sprzedaży produktów (marketing),
  • zawarcia i realizacji umowy na dostawy towarów i usług,
  • nawiązania oraz podtrzymanie relacji biznesowych,
  • obsługi sprzedaży,
  • dokonania rozliczeń finansowych.
 3. Państwa dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych lub z ogólnie dostępnych źródeł, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny.
 4. Państwa dane osobowe, są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa:
  • Niezbędność do wykonania zawartej umowy (Art.6.ust.1 ppkt. b RODO),
  • Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art.6. ust.1, ppkt. c RODO),
  • Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, takich jak np.: marketing produktów i usług, obsługa sprzedaży oraz dochodzenie należności, zawarcie i realizacja umowy na dostawy towarów i usług do HAD Imperium, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i reklamacji oraz innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową, np. statystyki i analizy współpracy i jakości świadczonych usług (art.6 ust.1 ppkt. b, f RODO),
  • Państwa zgoda, w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem (Art.6 ust.1.a RODO).
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • Upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych pracownicy Administratora,
  • podmioty wspierające Administratora w procesie dostawy i logistyki, windykacyjne, partnerzy z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, kancelaria prawnicza a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
 6. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), za wyjątkiem sytuacji gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz po uzyskaniu Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną lub akceptacji plików cookies, kiedy to dane będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics.
 7. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane w czasie realizacji celów, dla którego zostały pobrane przez okres trwania stosunku prawnego między Państwem a Administratorem, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
 8. Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania lub cofnięcia Państwa zgody.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez HAD Imperium w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez HAD Imperium jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 10. Jeśli zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie danych, gwarantujemy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu oraz otrzymania kopii swoich danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do ich przenoszenia a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W celu zgłoszenia i wykonania swoich praw, prosimy skierować takie żądanie pod adres email: biuro@had.pl .
 11. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji oraz nie wyrażacie zgody na przetwarzanie Państwa danych, możecie Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw lub wysłać informację o usunięcie Państwa danych na adres biuro@had.pl . Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszej bazy danych.
 12. Jednocześnie informujemy, że macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przez jej wycofaniem.
 13. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy Państwo uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Informujemy także, że Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu.
 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
 5. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.